mar 10

Zadanie na marzec – „Napisz opowiadanie z kostek Story Cubes”

 pakiet-story-cubes

Warunkiem uczestnictwa  w konkursie jest napisanie opowiadania z kostek Story Cubes.

  1. Uczeń pisze samodzielnie opowiadania na dowolny temat  z wykorzystaniem wylosowanych przez nauczyciela 6 kostek Story Cubes. Zgłoś się do nauczyciela po kartkę z ilustracjami kostek.
  2. Symbole na kostkach mogą być wieloznaczne i dowolnie interpretowane przez ucznia
  3. Opowiadanie powinno zawierać do 200 słów, do limitu słów użytych w opowiadaniu nie będą brane pod uwagę spójniki, przyimki oraz dane osobowe ucznia.
  4. Uczniowie wyróżniają  w opowiadaniu wszystkie 6 wyrazów z kostek poprzez użycie pogrubienia oraz czerwonej czcionki.
  5. Praca powinna posiadać tytuł (wyśrodkowanie, pogrubienie, czcionka 16, kolor niebieski)
  6. Tekst powinien zawierać akapity (wcięcie na 1,5 cm, czcionka Arial 12, wyjustowana)
  7. Praca powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora na końcu opowiadania (wyrównanie do prawej, czcionka pochylona, Arial 12).
  8. Interlinia i odstępy między znakami 1,5
  9. Znak wodny z napisem Story Cubes

Przykład pracy – plik Word

lut 19

Zadanie na luty dla wszystkich

Kurs Bezpiecznego Internetu

http://fdn.pl/kursy/

Kurs dla klas IV: Bezpieczna przygoda w Internecie

Kurs dla klas V:  3.. 2.. 1.. Internet!

Kurs dla klas VI: Lekcja bezpieczeństwa

Kod szkoły: LWLLLW

sty 10

Nauka programowania w CODE.ORG

Nauka programowania z użyciem tego narzędzia polega na tworzeniu prostych programów, które powalą na ogarnięcie przez uczniów zmiennych, instrukcji warunkowych, itp., w celu np. rozwiązywania zadań z matematyki czy zabawy w tworzenie grafiki.

Wejdź na stronę: http://learn.code.org/users/sign_in

VIA: http://studio.code.org/sections/OZKIGE

VIB: http://studio.code.org/join/QEYCDP

Czytaj wpis

sty 09

IX Konkurs Informatyczny BÓBR

gru 14

Zadanie na grudzień II – Zaprojektuj kartkę bożonarodzeniową

Uczniowie, którzy nie wykonali wcześniejszej pracy na grudzień mogą zaprojektować kartkę bożonarodzeniową.

Uczniowie klas IV projektują w programie Paint

Uczniowie klas V-VI w programie Draw (Open Office)

Uwaga. Nie wolno używać gotowych grafik ściągniętych z Internetu. Praca powinna być od początku do końca narysowana własnoręcznie. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: oddanie szczególnego charakteru Świąt Bożego Narodzenia, oryginalność.

Proszę pracę przynieść na Pen drive lub przesłać mailem: sztumnet@gmail.com

lis 06

Zadanie na listopad 2014

Klasa IV

Wyobraź sobie, że wkrótce mają odwiedzić Cię Twoi nowi koledzy, którzy jeszcze nigdy nie byli u Ciebie w domu. Narysuj w edytorze grafiki plan trasy ze szkoły do Twojego domu. Zaznacz na nim ulice i najważniejsze punkty lub obiekty kierunkowe.

Pracę można przesłać mailem: sztumnet@gmail.com lub wydrukować.

Klasa V

W edytorze tekstu napisz instrukcję, jak dojść lub dojechać do Twojej szkoły z zamku sztumskiego. Dołącz naszkicowany w Programie Paint plan trasy (zaznacz ulice i najważniejsze punkty lub obiekty kierunkowe).

Pracę można przesłać mailem: sztumnet@gmail.com lub wydrukować.

Klasa VI

Przygotowujemy parodniowy biwak. Do firmy ubezpieczeniowej należy dostarczyć wymyśloną listę 20 uczniów z datami i miejscami urodzenia, z adresami zamieszkania. Przy każdej osobie wpisz kwotę ubezpieczenia 2,5 zł. Na końcu podlicz koszt ubezpieczenia. Stwórz taką bazę w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Uporządkuj dane wg alfabetu.

Pracę należy przesłać mailem: sztumnet@gmail.com

paź 24

Zadanie na październik 2014

Zadanie dla wszystkich uczniów klas IV-VI SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

„Jesień w obiektywie”

Głównym celem konkursu jest podniesienie wiedzy nt. zmian zachodzących w przyrodzie w okresie jesieni.Do konkursu można zgłaszać zdjęcie czarno-białe lub kolorowe wywołane na papierze fotograficznym.Zdjęcia muszą przedstawiać okolicę naszego powiatu.Format zdjęcia musi zawierać się w przedziale od 10×15 do 20×30.Zdjęcia muszą być własnego autorstwa.Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

wrz 08

Regulamin pracowni komputerowej – szczegółowy

W pracowni komputerowej obowiązują odpowiednie przepisy BHP. Oprócz nich należy również przestrzegać regulaminu pracy. Dokładne zapoznanie się z nim, a następnie stosowanie go na każdych zajęciach, jest twoim podstawowym obowiązkiem. Czytaj wpis

lis 14

Brakujące pliki przygoda

Można je także ściągnąć ze strony: http://www.edukacja.videograf.pl/przygody.exe

 

paź 21

Prezentacja Maksymilian Golisz

Link do prezentacji:

https://docs.google.com/file/d/0BzDUtuu5xeftaVlaYTA1RXdxQ2M/edit?usp=sharing

 

https://docs.google.com/file/d/0BzDUtuu5xeftMWpEa1NkQW9tQUk/edit?usp=sharing

Starsze posty «