3 SzLI – zadania na listopad

Klasa IV

Zaprojektuj w programie PowerPoint, Open Office Impress lub innym, prezentację (minimum 10 slajdów) na temat „Polska, moja Ojczyzna”. Zastosuj dostępne narzędzia, np. animację, tło, motyw itp.

Klasa V

Zaprojektuj w edytorze tekstu krzyżówkę informatyczną (hasło: INFORMATYKA). Wszystkie hasła krzyżówki muszą być tematycznie związane z informatyką. Pracę uzupełnij obrazkiem tematycznym.

Klasa VI

W programie Movie Maker (program dostępny w pakiecie Windows XP lub w szkolnej czytelni multimedialnej) wykonaj film o szkole. Możesz wykorzystać zasoby szkolnej fotogalerii (informacja u nauczycieli informatyki) lub samodzielnie wykonane zdjęcia. W opracowanym filmie użyj jak najwięcej efektów.

Pomoc: Fotogaleria 1Fotogaleria 2