4 SzLI – zadanie na grudzień

UWAGA! W miesiącu grudniu uczniowie klas IV-VI wykonują to samo zadanie dodatkowe

Wykonaj w programie Open Office Draw grafikę o tematyce świątecznej/zimowej. Przy wykonywaniu zadania nie należy korzystać z gotowych elementów graficznych. Twoja praca weźmie udział w Konkursie Informatycznym na świąteczną grafikę komputerową. Prace należy przesłać do 18 grudnia 2012 roku!