5 SzLI – zadanie na styczeń

Stwórz w dowolnym programie komputerowym (Word, Paint, Draw) lub ręcznie (rysunek dowolną techniką na kartce A3) plakat przedstawiający „Bezpieczeństwo dzieci w Internecie”.

Poniżej przykłady plakatów: