Powrót do Klasa 4

Temat 1

Lekcja 1
Temat: Poznajemy zasady zdrowego i bezpiecznego korzystania z komputera

 

Regulamin pracowni komputerowej

 

 1. Do pracowni komputerowej uczniowie wchodzą pod opieką nauczyciela i zajmują wyznaczone, stałe miejsca pracy.
 2. Przy stanowisku  nie wolno  spożywać posiłków i ani pić napojów.
 3. Każdy uczeń zobowiązany jest do zachowania dyscypliny i porządku podczas zajęć.
 4. Niedopuszczalne jest samowolne manipulowanie sprzętem znajdującym się w pracowni.
 5. Komputer można włączyć lub wyłączyć tylko na polecenie nauczyciela.
 6. Wszystkie nieprawidłowości zauważone podczas pracy z komputerem należy zgłosić nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
 7. Bez zgody nauczyciela nie wolno dokonywać żadnych zmian w ustawieniach komputera, instalować oprogramowania ani kopiować programów znajdujących się w pracowni.
 8.  Nie wolno samodzielnie usuwać ani kopiować istniejących na twardym dysku plików i folderów.
 9. Własne pliki należy zapisywać w folderze wyznaczonym przez nauczyciela.
 10. Po zakończeniu pracy trzeba pozostawić swoje stanowisko w należytym porządku

O czym musimy pamiętać, aby praca z komputerem była bezpieczna?

 1. Nie zakrywajmy otworów wentylacyjnych jednostki centralnej i monitora
 2. Dbajmy o to, aby nasze miejsce pracy było czyste a pomieszczenie dobrze wietrzone. Zadbajmy o obecność roślin doniczkowych, najlepiej paproci.
 3. Właściwie ustal czas pracy przy komputerze (przerwy, co 30 – 60 minut, ćwiczenia rąk, kręgosłupa i oczu).
 4. Prawidłowe ustawienie monitora (40 – 60 cm od oczu, środek ekranu na wysokości brody, tyłem lub bokiem do źródła światła, najmniejszy kontrast i odpowiednia jaskrawość).
 5. Odpowiednie ustawienie klawiatury (5 – 10 cm od brzegu stołu, nadgarstki uniesione na specjalnej podstawce).