Powrót do Klasa 4

Temat 15

Temat: Kopiujemy informacje ze strony WWW do edytora tekstu

 

Prawo autorskie to przepisy, które dotyczą ochrony twórczości autorów, np.: książek, muzyki, filmów.

Piractwo komputerowe to działanie na szkodę autora. Polega ono na łamaniu jego prawa autorskiego.
Pirat komputerowy nielegalnie kopiuje dzieła bez zgody autora i bez wniesienia opłat za pobrany produkt.

Licencja to zgoda autora na korzystanie z jego twórczości, np. programu komputerowego.

 

Sposoby kopiowania ze strony www

Menu kontekstowe: Kopiuj

Skrót klawiszowy: Ctrl +C

Sposoby wklejania w programie Word

Menu kontekstowe: Wklej

Skrót klawiszowy: Ctrl +V

Pasek narzędzi: przycisk Wklej

Ćwiczenie 1

Na lekcję plastyki nauczyciel polecił przygotować pracę pisemną, w której masz wyjaśnić znaczenie słów związanych ze sztuką: sztuka, sztuki plastyczne, malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba. Poszukaj znaczenia tych słów w Internecie, a następnie umieść je w dokumencie edytora tekstu. Pod każdą informacją podaj źródło (adres strony). Pracę zapisz w folderze Teksty pod nazwą Plastyka.

Ćwiczenie 2

Korzystając z Internetu uzupełnij dokument edytora tekstu o informacje na temat pracowników teatru. Zadbaj o estetyczny wygląd pracy. Na końcu podaj źródło – adres stron, z których pochodzą informacje. Pracę zapisz w folderze Teksty pod nazwą Sztuka.

Plik

Ćwiczenie 3 

Korzystając z Internetu, poszukaj informacje na temat pięciu dowolnie wybranych dyscyplin sportu. Zdobyte informacje umieść w edytorze tekstu. Zadbaj o estetyczny wygląd pracy. Pod każdą dyscypliną zamieść fotografię opisywanej dyscypliny. Na końcu podaj źródło – adres stron, z jakich pochodzą informacje. Pracę zapisz w folderze Teksty pod nazwą Sport.