Powrót do Klasa 6

Temat 12

Temat: Powtórzenie wiadomości 

Fwd – prześlij dalej

Re – odpowiedź

@ – at, et, małpa, ucho słonia

Programy antywirusowe – Avast, Norton, mks,

Wirusy – koń trojański, bomba logiczna, robak

 

VI c chłopcy sprawdzian 27 listopada