Powrót do Klasa 6

Temat 13

Temat: Korzystamy z grafiki bitmapowej

Grafika bitmapowa to obraz będący zbiorem punktów, obraz który jest powiększany i pomniejszany traci jakość.

Grafika wektorowa to obraz będący zbiorem linii, obraz może być powiększany lub pomniejszany

bez utraty jakości.

  1. Wczytujemy obraz

  2. Konwertujemy na wielokąt

  3. Wybieramy z listy Rozłącz

  4. Wychodzimy z zaznaczonego rysunku

  5. Zaznacz co chcesz usunąć

  6. Usuwamy (Delete) lub zmieniamy obraz

  7. Zaznacz całość

  8. Grupujemy

 

Obraz1 Obraz2