Powrót do Klasa 7

Temat 3

  1. Z czego składa się podstawowy zestaw komputerowy?
  2. Co to jest bit?
  3. Co to jest bajt?
  4. Czym jest BIOS?
  5. Podaj rodzaje pamięci masowej?
  6. Do czego służy skaner?
  7. Do czego służy kamera internetowa?
  8. Co to jest pamięć RAM?
  9. Co to jest GPS?
  10. Podaj 3 rodzaje drukarek?