Powrót do Omnibus 2013

Regulamin

Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy

„Omnibus”

 

1. Organizatorem konkursu jest Sławomir Wiechowski – nauczyciel informatyki

 

2. Szkolny konkurs wiedzy wszelakiej ma na celu:

– propagowanie zainteresowań pozalekcyjnych uczniów,

– zachęcenie do samodzielnego zdobywania wiedzy,

– kształcenie umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji z różnych źródeł,

– dbanie o wszechstronny rozwój intelektualny uczniów.

 

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI

 

4. W konkursie uczniowie startują indywidualnie, nie ma możliwości uczestnictwa grupy uczniów.

5. Zadaniem uczniów, biorących udział w konkursie, jest:

  • Zgłoszenie się do konkursu, poprzez formularz dostępny na stronie www.informatyka.sztum.net
    zawierającego imię i nazwisko, klasę do której chodzi uczestnik konkursu oraz e-maila
  • Odpowiadanie na pytania konkursowe pojawiać się będą na stronie www.informatyka.sztum.net codziennie od 13.05 do 16.05 (poniedziałek ? czwartek)
  • Finał 17 maja (piątek) dla 10 najlepszych uczniów z największa liczbą punktów po 4 dniach konkursu

 

6. W czasie trwania konkursu codziennie na stronie internetowej www.informatyka.sztum.net pojawi się od 5 do 10 nowych pytań dotyczących różnych dziedzin wiedzy.

7. Uczestnik konkursu powinien, wykorzystując dostępne dla siebie źródła informacji, odnaleźć właściwe odpowiedzi na pytania konkursowe i przesłać przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.informatyka.sztum.net  do końca dnia w którym zostały zadane (do godziny 22.00).

 

8. Jeżeli w ciągu dnia zostanie przesłane 2 lub więcej odpowiedzi z tego samego adresu  liczy się odpowiedź, która została wysłana najwcześniej.

 

9. Nie będą brane pod uwagę odpowiedzi przesłane po terminie po zakończeniu dnia w którym zostały zadane.

 

10. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje punkty. 10 uczestników zmierzy się 17 maja w wielkim finale. Zwycięzcą konkursu zostaje uczestnik z największa ilością zdobytych punktów po zakończeniu konkursu.

 

11. W czasie trwania konkursu na stronie www.informatyka.sztum.net  codziennie publikowana będzie aktualizowana na bieżąco punktacja wszystkich uczestników konkursu.

 

12. Na zwycięzcę czeka nagroda.