Regulamin pracowni komputerowej – szczegółowy

W pracowni komputerowej obowiązują odpowiednie przepisy BHP. Oprócz nich należy również przestrzegać regulaminu pracy. Dokładne zapoznanie się z nim, a następnie stosowanie go na każdych zajęciach, jest twoim podstawowym obowiązkiem.

 • uczniowie mogą przebywać w pracowni jedynie pod opieką nauczyciela,
 • każdy uczeń posiada zeszyt przedmiotowy i wyznaczone miejsce pracy, którego bez zgody nauczyciela nie może opuszczać,
 • zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza nauczyciel informatyki,
 • poza godzinami lekcyjnymi można korzystać z pracowni tylko po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem,
 • zawsze należy zostawiać po sobie porządek na stanowisku komputerowym, szanować sprzęt,
 • o zauważonych usterkach sprzętu należy bezzwłocznie poinformować nauczyciela prowadzącego zajęcia
 • z internetu można korzystać jedynie w zakresie określonym przez nauczyciela,
 • podczas korzystania z usług internetowych należy zachowywać się kulturalnie, nie wolno nikogo obrażać, wysyłać niegrzecznych listów lub niecenzuralnych plików,
 • nośniki pamięci przed stosowaniem należy zawsze sprawdzić programem antywirusowym,
 • nie wolno przechowywać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi,
 • do pracowni komputerowej nie wolno przynosić odzieży wierzchniej,
 • nie wolno bez zgody administratora pracowni instalować na dyskach lokalnych komputerów oprogramowania przyniesionego z zewnątrz,
 • w pracowni komputerowej można korzystać tylko i wyłącznie z licencjonowanego oprogramowania,
 • wszelkich instalacji i zmian konfiguracji sprzętu dokonuje tylko nauczyciel,
 • przy zestawie komputerowym nie spożywamy napoi i posiłków
 • uczniowie mają prawo używać wyłącznie kont przydzielonych przez administratora szkolnej sieci komputerowej.

 

Za wszelkie celowe zniszczenia sprzętu komputerowego uczeń ponosi odpowiedzialność materialną.

Zapamiętaj!
Każdy, kto złamie obowiązujący regulamin, musi mieć świadomość wynikających z tego 
konsekwencji dydaktycznych, finansowych oraz prawnych.