Zadanie na grudzień II – Zaprojektuj kartkę bożonarodzeniową

Uczniowie, którzy nie wykonali wcześniejszej pracy na grudzień mogą zaprojektować kartkę bożonarodzeniową.

Uczniowie klas IV projektują w programie Paint

Uczniowie klas V-VI w programie Draw (Open Office)

Uwaga. Nie wolno używać gotowych grafik ściągniętych z Internetu. Praca powinna być od początku do końca narysowana własnoręcznie. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: oddanie szczególnego charakteru Świąt Bożego Narodzenia, oryginalność.

Proszę pracę przynieść na Pen drive lub przesłać mailem: sztumnet@gmail.com