Zadanie na listopad 2014

Klasa IV

Wyobraź sobie, że wkrótce mają odwiedzić Cię Twoi nowi koledzy, którzy jeszcze nigdy nie byli u Ciebie w domu. Narysuj w edytorze grafiki plan trasy ze szkoły do Twojego domu. Zaznacz na nim ulice i najważniejsze punkty lub obiekty kierunkowe.

Pracę można przesłać mailem: sztumnet@gmail.com lub wydrukować.

Klasa V

W edytorze tekstu napisz instrukcję, jak dojść lub dojechać do Twojej szkoły z zamku sztumskiego. Dołącz naszkicowany w Programie Paint plan trasy (zaznacz ulice i najważniejsze punkty lub obiekty kierunkowe).

Pracę można przesłać mailem: sztumnet@gmail.com lub wydrukować.

Klasa VI

Przygotowujemy parodniowy biwak. Do firmy ubezpieczeniowej należy dostarczyć wymyśloną listę 20 uczniów z datami i miejscami urodzenia, z adresami zamieszkania. Przy każdej osobie wpisz kwotę ubezpieczenia 2,5 zł. Na końcu podlicz koszt ubezpieczenia. Stwórz taką bazę w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Uporządkuj dane wg alfabetu.

Pracę należy przesłać mailem: sztumnet@gmail.com